Den gemensamma satsningen innebär att LRF blir en part i idrottsrörelsens hållbarhetsarbete. Syftet från vår sida är att få fler idrottsföreningar att välja svensk och lokal mat till sina evenemang och i sina klubbstugor. Arbetet är precis påbörjat.