Två företagare samtalar på hästgård med traktor i bakgrunden

God myndighetsutövning

Goda myndighetskontakter och positiva möten är en förutsättning för att svenska företag ska växa. När kontakterna med myndigheter fungerar bra kan vi skapa tillväxt i det gröna näringslivet. Därför satsar LRF extra på detta område under 2019, bl a genom ett stort seminarium i Almedalen.