Under dagen kommer vi diskutera både utmaningar, möjligheter och lösningar för de gröna näringarnas företag.

  • Kommer fler kunna producera svårodlade grödor med hjälp av smarta system?
  • Kommer djurtillsynen allt mer skötas av teknik?
  • Kommer morgondagens jordbruk sakna egna maskinhallar?

Nya möjligheter öppnar sig när vi kan bruka mark ännu effektivare, resurssnålare och miljövänligare än idag. Dagens affärsstruktur inom lantbruket kommer delvis att ersättas av nya modeller.

För LRF som företagarorganisation är det viktigt att förstå hur teknikutvecklingen påverkar företagen och företagandet men även att analysera vad som krävs för att utvecklingen ska bli så positiv som möjlig. Det handlar både om förändringar som företagen behöver göra och det som landar på politikernas och myndigheternas bord.

För vem: Inbjudan är öppen för alla som är intresserade av de frågor som kommer att lyftas den 12 april. Dock viktigt att man anmäler sig via anmälningsformuläret (begränsat antal platser).

Plats: Linköpings Konsert och Kongress  
Adress: Konsistoriegatan 7, Linköping
11 minuters gångväg från Linköpings Centralstation (karta)

Tid: Registrering och kaffe från kl 08:30 
Programmet börjar kl 09:30 och slutar kl 15:30. 

Program:

08:30 – 09:20  
Kaffe och Registrering

09:30                 
Välkomstpresentation 
Palle Borgström, Ordförande LRF riksförbundsstyrelse

Om Agtech 2030
Per Frankelius, Processledare för Agtech 2030 och docent vid Linköpings universitet

Det uppkopplade lantbruket
Fredrik Gustafsson, Professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet

Hur kan företag i de gröna näringarna navigera genom den fjärde
industriella  
revolutionen?
Robin Teigland, Professor inom Management of Digitalization vid Chalmers

LUNCH

Reflektioner efter förmiddagens presentationer
Filip Lundin, Konsult Macklean

Utvecklade affärsmodeller - Vad händer när företagen prioriterar access till resurser istället för ägande?
Uno Wennergren, Professor Linköpings universitet
Michael Åsman, Ansvarig Digital Arkitektur Lantmännen
Victor Johansson, Marknad & affärsutveckling Dataväxt
Hans Blackert, Blackert Lantbruk

Vad formar utvecklingen – Är standardisering och tydligare reglering av data rätt väg att gå?
Filip Lundin, Konsult Macklean
Carin Ritter, Ansvarig Strategi och Digital Affärsutveckling Division Lantbruk Lantmännen
Magnus Franzén, Biträdande avdelningschef Växt- och kontrollavdelningen Jordbruksverket

Kaffepaus

Vad behöver LRF fokusera på för att de gröna näringarna ska få en bra utväxling av teknikens möjligheter? Och vad ska lantbrukaren fokusera på?
Palle Borgström, Ordförande LRF riksförbundsstyrelse
Lena Åsheim, Ledamot LRF riksförbundsstyrelse
Robin Teigland, Professor inom Management of Digitalization vid Chalmers
Per Frankelius, Processledare för Agtech 2030 och docent vid Linköpings universitet

15:30 Avslutning

Boka in fredagen den 12 april på Linköpings Konsert & Kongress!

Anmäl dig  HÄR.


Vid frågor eller eventuell avanmälan kontakta tankomframtiden@lrf.se.