Vi kommer bland annat att diskutera:
• Hur kan livsmedelsstrategins effekter på lönsamhet och konkurrenskraft mätas och utvärderas?
• Hur påverkar jordbrukspolitiken konkurrenskraften och markanvändningen?
• Hur stärks förmågan till innovation i jordbrukssektorn?

Kunskap och analys

För LRF som företagarorganisation är det viktigt att djupare analysera jordbrukssektorns konkurrenskraft och vad som krävs för att utvecklingen ska bli så positiv som möjligt.

Tid och plats

När: 3 oktober 09:30 – ca 15.30
Kaffe och registrering från kl 08:30.
Var: Sparbanken Skåne Arena, Lund, Lokal Kraftringen Lounge
Adress: Stattenavägen 25, 222 28 Lund 
Hitta med google maps

Anmälan

Anmälan senast den 26 september. Begränsat antal platser. Deltagandet är kostnadsfritt, men 300 kr debiteras om du anmält dig men uteblir från mötet utan att meddela det.
TILL ANMÄLAN
Vid frågor eller ev. avanmälan kontakta Monica W Borg, tel: 010-18 44 455, monica.w.borg@lrf.se

Programpunkter

Välkomsthälsning
Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund

Så ska Jordbruksverket mäta och utvärdera livsmedelsstrategins effekter på lönsamhet och konkurrenskraft 
Camilla Burman, projektledare utvärdering och uppföljning av Livsmedelsstrategin, Jordbruksverket 

Kaffe  

 Hur påverkar jordbrukspolitiken konkurrenskraften och markanvändningen? 
Mark Brady, docent och utredare AgriFood Economics Centre 

Lunch  

Ett perspektiv från Danmark
Michael Højholdt - Agronom och Landskonsulent, SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Om att katalysera jordbruksföretags innovationsförmåga 
Charlotte Lorentz Hjorth, VD, Krinova Incubator & Science Park 

Paus

Stor potential för svensk livsmedelsindustri, nationellt och internationellt 
Karin Hansson, Seniorkonsult Macklean

Bankernas syn på företagen i jordbrukssektorn - Panelsamtal
Hans Ramel (moderator), ordförande LRF Skåne
Rolf Åttingsberg, stf. affärsområdeschef Handelsbanken Skog och lantbruk 
Jan-Olof Arvidsson, Landshypotek Bank, Lund, med flera.

Avslutning 
Palle Borgström, förbundsordförande LRF