Vi kommer bland annat att diskutera:  

• Hur kommer skogsråvaran att kunna användas i framtiden? 

• Hur ser marknadsutvecklingen ut för skogsråvaran i Sverige och globalt? 

• Vad styr förändringen av vad skogsråvaran används till? 

och till sist men inte minst: 

• Hur kan skogsägarna anpassa sin produktion till en förändrad efterfrågan?  

 

Kunskap och analys

För LRF som företagarorganisation är det viktigt att djupare analysera skogssektorns konkurrenskraft och vad som krävs för att utvecklingen ska bli så positiv som möjligt.  

För att lära oss mer om hur andra ser på detta har vi bland annat bjudit in talarna:

 • Torgny Persson, ansvarig för forskning- och innovationsfrågor på Skogsindustrierna
 • Elin Olofsson jägmästare och vinnare av SLU Alumn 2019
 • Martin Forsén, VD Buraphawood i Laos och vinnare av Guldkvisten 2019
 • Hans-Erik Nilsson, professor och dekan på Mittuniversitetet, samt representanter från Skogsstyrelsen och Skogforsk 

Under dagen diskuterar vi utmaningar, möjligheter och lösningar för skogsägarna.  

 

Program

Programtider: kl 09.30 – ca 15.30  

Registrering och frukostmacka från kl 08.30  

 

Preliminärt program 

 • Välkomsthälsning
  Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund
 • Skogsråvaran kommer att användas till mycket
  Torgny Persson, ansvarig för forskning och innovation Skogsindustrierna
 • Vad styr förändringar i marknaden – transformativa processer
  Hans-Erik Nilsson, professor och dekan Mittuniversitet

 

 • Kaffe

 • En omvärldsanalys av skogsnäringen, Från Laos till Sverige
  Martin Forsén, VD Buraphawood i Laos och vinnare av Guldkvisten 2019

 • Lunch

 • Om skogsnäringens framtida kompetensbehov
  Elin Olofsson, Jägmästare och vinnare av SLU Alumn 2019 SCA

 • Vilka råd ger forskningen skogsägare som vill öka sin produktion?


 • Övergripande om Skogforsk forskning för ökad tillväxt 
  Isabelle Bergkvist, programchef Skogsskötsel Skogforsk
 • Samverkansprocess skogsproduktion, vilka konkreta förslag kommer där?
  Johan Sonesson, processledare och seniorforskare Skogforsk
 • Plantkvalitet och föryngringar
  Jörgen Hajek, specialist skogsskötsel Skogforsk
 • Förädlade plantor blir bara bättre och bättre 
  Torgny Persson, seniorforskare förädling Skogforsk

 

 • Övriga

 • Stina Moberg, Skogsstyrelsen, distriktschef södra Jämtland

 • Anja Fjellgren Walkeapää- Skogsstyrelsen, specialist skogsbruk-rennäring 

 

 • Samtal på scen med bla representanter för skogsägarföreningarna

 • Avslutning

 

Evenemanget är fullbokat

Deltagandet är kostnadsfritt, men 300 kr debiteras om du anmält dig men uteblir från mötet utan att meddela det.  Dela gärna inbjudan med andra som kan vara intresserade.  

Vid frågor eller ev. avanmälan kontakta magnus.persson@lrf.se, Tel: 010-184 45 48