I nästan varje LRF-region finns en förtroendevald LRF-ambassadör för We Effect. Ambassadörerna kan man bjuda in till sin lokalavdelning i samband med årsmötet till exempel. De kan också svara på frågor om man vill skänka en gåva eller ordna en insamling till We Effect, eller om man har frågor om LRFs och We Effects samarbete.

Vill du också engagera dig? Några saker du kan göra är:

  • Ordna en föreläsning i lokalavdelningen. Kontakta din ambassadör så berättar de mer om möjligheterna.
  • Ska ni ha traktorrace, kosläpp, eller någon annan större aktivitet? Då finns möjlighet att samla in pengar till We Effects biståndsarbete. Ett sätt är att ta ut en frivillig parkeringsavgift som ni med hjälp av er ambassadör skänker till We Effect.
  • Bli givare. På We Effects hemsida finns mer information.

Hitta din ambassadör:

Dalarna: Anita Boman Daniels e-post
Gotland: Stefan Johansson e-post
Gävleborg: Mia Brodin e-post
Halland: Anders Richardsson e-post
Jämtland: Catarina Espmark e-post
Jönköping: Lisa Johansspn e-post
Mälardalen: Per Nyström e-post
Norrbotten: Erik Johansson e-post
Västra Götaland: Sofia Karlsson e-post
Skåne: Helena Rimfors e-post
Sydost: Christian Horn e-post
Södermanland: Margareta Malmqvist e-post
Värmland: Kristina Ahlstedt Karlsson e-post
Västerbotten: Pär Antonsson e-post
Västernorrland: Ann Holst e-post
Östergötland: Annika Altnäs e-post
Örebro: Lennart Palm e-post
LRF Ungdomen: Ronja Björkqvist, e-post