Dagarna är en årlig mötesplats, som i år ordnades på tre orter, varav Umeå var en. Besökarna fick möjlighet att träffa kolleger inom branschen, utbyta tankar och erfarenheter, inspireras samt ta del av intressanta föreläsningar. Årets tema hade fokus på djurvälfärd i världsklass och hållbart lantbruk.

Annika Häggmark, verksamhetsutvecklare på LRF Västerbotten, var en av dem som var där.
– I LRFs monter lyfte vi projektet ”Mer mat, fler jobb”. Vi pratade om möjligheten att via projektet göra en företagsanalys samt gav information om ledarskapsutbildningen som kommer att hållas i slutet av april, säger Annika. Satsningen ”Mer mat, fler jobb” bygger på livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan bland annat LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen. Projektet är EU finansierat och ska bidra till en starkare matproduktion i Sverige. I LRFs monter stod även Linda Sundström som leder projektet.
– Vi fick 18 intresseanmälningar på företagsanalysen. Analysen ska ge företag en plattform för att kunna fatta kloka beslut och hålla koll på vilka utvecklingsmöjligheter som finns på företaget. Ledarskapsutbildningen som vi håller i april är uppdelad på tre dagar och kommer bland annat att handla om värderingar, självledarskap och hur man får en grupp att utvecklas, berättar Linda Sundström.


Annika Häggmark och Linda Sundström i LRFs monter. Foto: Staffan Landström

LRF Ungdomen, Gröna näringar och Grans Naturbruksgymnasium finansierade resa och boende för 18 gymnasieelever från Grans naturbruksgymnasium. Eleverna fick lära sig mer om kött- och mjölkproduktion och fick även information om LRF Ungdomen.
– Generellt är Växadagarna jätteuppskattade. Det är bra spridning i ålder på deltagare och man reser långväga för att vara med på dessa dagar som ofta är fullbokade, säger Annika Häggmark.

Temat hållbarhet genomsyrade båda dagarna. LRF Konsult (som snart byter namn till Ludvig & Co)
pratade om hållbar ekonomi. Scan föreläste om svensk klimatsmart köttproduktion och att svenska kor har 60 procent lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet. Mediestrategen Jeanette Fors-
Andrée delade med sig av sin expertis kring hållbar kommunikation gentemot media. Dagarna avslutades med Jens Thulins inspirerande föreläsning om att hållbart är lönsamt.