Kontor med personal

LRF Dalarna har ett gemensamt regionkontor med LRF Gävleborg. På kontoret i Sandviken arbetar tjänstemän på olika sätt med företagsutveckling, medlemsfrågor, service till lokalavdelningarna och marknadsföring av råvaror från svenskt lantbruk. Du hittar tjänstemännen och kontaktuppgifter till dem här.

Projekt

För att verkligen göra skillnad inom något viktigt ämne driver LRF Dalarna projekt - ibland på egen hand, andra gånger gemensamt med till exempel Länsstyrelsen Dalarna, Hushållningssällskapet eller Skogsstyrelsen. Projekten finansieras ofta med EU-medel.

Ett projekt är en tidsbegränsad satsning. Projektledaren kan vara rekryterad externt.

Regionchefen sitter i styrgruppen för samtliga projekt som LRF Dalarna är med och driver.

Utbildning

LRF anordnar utbildningar och kurser när vi fått signaler om att behov finns. Många utbildningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.