All information om LRF Dalarnas besöksgårdar finns numera på hemsidan Bonden i skolan (hitta länk dit under Relaterat här till höger).

Har du frågor om LRF Dalarnas arbete med besöksgårdar? Kanske du vill bli gårdsvärd?

Ansvarig tjänsteman för skolfrågor är Erika Bränd, erika.brand@lrf.se, tel. 026-27 88 92. I regionstyrelsen är det Anita Boman Daniels, anita@agrovis.se, 070-628 63 82, som har ämnet på sitt bord.