Tveka inte att vända dig till oss i Omsorgsgruppen.

Ambitionen är att kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte skall bli så stora.

Inom Omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

När kan du  vända dig till omsorgsgruppen?

När du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp.
När du ser någon granne som du tror kan behöva hjälp, men inte kan be om hjälpen själv.
Eller som vid exemplen nedan:
     
• Utbrott av smittsamma djursjukdomar
• Arbetsolyckor
• Rovdjursangrepp på boskap
• Våld på landsbygden
• Brand
• Föreläggande av olika slag
• Vanvårdsfall

 

Kontakter

LRF:

Malin Pettersson Lindgren,
Tel 070-561 19 17
malin.evertsberg@outlook.com

Anna Ozén
070-6449858
info@bergshyttan.se

Arla:

Åke Östlund, Furudal
070-210 69 00.
ostlunds@live.se

Gävle-Dala Nötköttsproducenter:

Jan Bengtsson
073-586 32 01
smedsbogard@bredband.net