Informationskväll av LRF och Mellanskog om äganderättsutredningen och nuvarande virkesmarknad

Nu kan du se hela det digitala mötet genom att klicka nedan.

LÄNK TILL WEBBINARIET: https://youtu.be/AM9NzaPbYko

 

Så kan mindre leverantörer göra affärer med ICA   

I dessa Covid-19-tider gör flera stora företag inom detaljhandeln insatser för att stimulera och göra det enklare för mindre, lokala leverantörer att få in sina produkter i matbutikerna. ICA har nu sett till att skapa en orderportal för att underlätta för mindre lokala leverantörer - som inte har kapacitet att leverera till alla ICA-butiker - att på ett enkelt sätt kunna göra affärer direkt med enskilda butiker. Gisela Pinto, ICA Sveriges koordinator av lokala leverantörer, berättar och svarar på dina frågor!

Är du en av dessa mindre, lokala leverantörer och intresserad av att göra affärer med enskilda ICA-butiker? Då kan du se webbinariet. Du kommer få information om de olika sätt som finns att samarbeta med ICA.

 

LÄNK TILL WEBBINARIET: https://youtu.be/wx_ItpP1MRk

Informationsmöte om granbarkborre

29 maj kl. 9.00-10.00

En kraftig ökning av granbarkborreangrepp har drabbat delar av Sverige och stora delar av Europa till följd av torkan 2018. LRF, Mellanskog, och Skogsstyrelsen vill därför ge dig som är skogsägare möjlighet att delta på ett digitalt informationsmöte om granbarkborre och vad man kan göra för att minska spridning och minimera virkesförluster.

 

LÄNK TILL WEBBINARIET: https://youtu.be/FXNY3Ac2Zew

 

 

”Alle mans” rättigheter och skyldigheter

5 juni kl. 11.00-11.30

Det spås att intresset blir stort för att komma ut i naturen i sommar i spåren av covid-19-restriktionerna. Landsbygden med våra fina skogar och mark blir ett attraktivt semestermål. LRFs expert i äganderätt, Björn Galant, har sakkompetens i ämnet. Han informerar och ger tips som är nyttiga att använda vid en dialog med oväntade gäster som kan dyka upp på ägorna.

LÄNK TILL WEBBINARIET: https://youtu.be/LV80AYdDAUQ

 

REKO växer och gror - når till konsumenternas bord!

8 juni kl. 11.00-12.00

Intresset för REKO har ökat rejält i dessa tider. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att sälja lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! På webbinariet får du veta mer om hur REKO fungerar och hur du kan ansluta dig som producent.

LÄNK TILL WEBBINARIET: https://youtu.be/xkxv3lnmsHc

 

 

Kommande digitala möten:

Förmiddagsfika med LRF Dalarna

12 juni kl. 09.00-09.30

(Anslut här: www.lrf.se/aktivitet/17908)

LRF Dalarna bjuder in till digital förmiddagsfika. Brygg en kopp kaffe, koppla upp dig via Teams och fika med ledamöter från regionstyrelsen för att få information och möjligheten att ställa frågor.

Kurser:

Digital kurs i Livsmedelshygien!

28 maj kl. 09.30-15.00

Anna Karin Landin från Hushållningssällskapet håller i en digitaliserad grundkurs om livsmedelshygien den 28 maj. Alla deltagare får ett kursintyg efter genomförd kurs.

Mer info och anmälan hittar du här: www.lrf.se/aktivitet/17889

Trender i livsmedelsbranschen – möjligheter för små och medelstora företag

2 juni kl. 13.00-16.00

Inspirerande trendseminarium inom livsmedel med fokus på framtida möjligheter för små och medelstora livsmedelsföretag. Du får möjlighet att ta del av rådande och kommande trender kopplat till livsmedel och hur dessa kan komma att påverka era konsumenter, marknad och affär, samt ta del av fallstudier från andra företag.

Mer info och anmälan: www.bit.ly/36hrgSj

Upphandlingsdialog Dalarna

Många företag funderar idag på vilka affärsmöjlighet om finns framöver. Kommuner, deras bolag och region kan vara tänkbara kunder. LRF Dalarna är en samverkande parter i Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) som ordnar aktiviteter till företag som vill göra affärer med ”det offentliga”. UDD har som mål att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling. Under devisen ”Upphandlingsakuten” görs nu en satsning i länet där UDD erbjuder individuellt stöd/rådgivning till företag som vill sälja sina produkter och varor. För vidare info kontakta Pirjo Gustafsson på 010-184 44 85 eller pirjo.gustafsson@lrf.se