Kontakt LRF Dalarna

Kontaktuppgifter till LRF Mitts personal finns längre ner på denna sida. (LRF  Dalarna, Gävleborg och Mälardalen har gemensam personal, den operativa enheten heter LRF Mitt. Läs mer här.)

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Omsorgsgruppen

Information och kontaktuppgifter finns här.

E-post 

dalarna@lrf.se

Telefon

LRF:s växel: 010-184 40 00
Direktnummer till personalen finns nedan.

Post- och besöksadress

LRF Dalarna
Dalarna Science Park
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Kontoret är inte alltid bemannat, men  välkommen att besöka oss efter överenskommelse!

Fakturaadress

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312 
838 73 Frösön

DSP
Eleonore Marcusson

Eleonore Marcusson

Vice regionchef. Sakkunnig viltförvaltning och omsorg 010-184 42 35
Pirjo Gustafsson, fackligt representant för Saco i LRFs styrelse

Pirjo Gustafsson

Sakkunning miljö och vatten, förnybar energi, produktionsfrågor 010-184 44 85 Ladda ner pressfoto
Håkan Lindström

Håkan Lindström

Sakkunnig infrastruktur och skog 010-184 43 03
Karolin Rask, LRF Mitt

Karolin Rask

Sakkunnig jordbrukspolitik och livsmedelsstrategier 010-184 25 65 Ladda ner pressfoto
Åsa Wärlinder

Åsa Wärlinder

Folkrörelseutvecklare 010-184 45 45
Erika Bränd

Bränd Erika Forssell

Folkrörelseutvecklare 010-184 42 54 Ladda ner pressfoto
Sofia Weimarck

Sofia Weimarck

Kommunikatör 010-184 45 12
Magnus Nystedt

Magnus Nystedt

Kommunikatör 010-184 26 49
Anna Lindgren

Anna Lindgren

Kommunikatör skol- och arbetsmarknadsfrågor 010-184 42 04
Helena Isakson

Helena Isakson

Regionala skolfrågor 010-184 42 93
Anders Blomberg, äganderättsexpert

Anders Blomberg

Arbetar för LRF nationellt som Äganderättsexpert 010-184 26 05