LRF Ungdomen Dalarna är väldigt aktiva på sin Facebooksida. Det är en öppen sida som du hittar om du klickar här.

LRF Ungdomen ordnar studiebesök, roliga aktiviteter och kan även bjuda in till träffar med andra ungdomsförbund, till exempel politiska partiers.

Årsmöte

LRF Ungdomen Dalarna hade 2015 sitt årsmöte 21 november. Då valdes ordförande och styrelse. Johan Persson avböjde att fortsätta som ordförande och i stället återinträder Åke Söderberg (som för tillfället arbetar utomlands). Nya i styrelsen är  Linnea Gustafsson , Stina Ernstsson och Ingela Herrman, som ersätter Erika Svensson, Katarina Agné och Kim Gilljam.

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen. (Uppdateras med viss fördröjning via LRFs medlemsregister).

I Dalarna är det Lotta Zetterlund som är ansvarig tjänsteman för LRF Ungdomen. Hon finns på kontoret i Sandviken: lotta.zetterlund@lrf.se eller tel. 026-24 59 89.