I Dalarna och Gävleborg är omsorgsgrupperna sammanslagna för att kunna stärka arbetet. Ambitionen är att kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte skall bli så stora.

Inom Omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

När kan du vända dig till omsorgsgruppen?

När du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp.
När du ser någon granne som du tror kan behöva hjälp, men inte kan be om hjälpen själv.
Eller som vid exemplen nedan:
     
• Utbrott av smittsamma djursjukdomar
• Arbetsolyckor
• Rovdjursangrepp på boskap
• Våld på landsbygden
• Brand
• Föreläggande av olika slag
• Vanvårdsfall

Kontakter:

LRF

John Viklund, omsorgsgruppsansvarig LRF Dalarna:
Tel 070-287 82 75
john.viklund@lrf.se

Lotta Zetterlund, omsorgsgruppsansvarig LRF Gävleborg: 
Tel. 070-342 42 35
lotta@bjorsvedslantbruk.se

Anna Ozén
070–6449858
info@bergshyttan.se

Arla:

Åke Östlund, Furudal
Tel. 070-210 69 00.
ostlunds@live.se

Gävle-Dala Nötköttsproducenter:

Jan Bengtsson
Tel. 073-586 32 01
smedsbogard@bredband.net