Tveka inte att vända dig till oss i Omsorgsgruppen.

Ambitionen är att kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte skall bli så stora.

Inom Omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

När kan du  vända dig till omsorgsgruppen?

När du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp.
När du ser någon granne som du tror kan behöva hjälp, men inte kan be om hjälpen själv.
Eller som vid exemplen nedan:
     
• Utbrott av smittsamma djursjukdomar
• Arbetsolyckor
• Rovdjursangrepp på boskap
• Våld på landsbygden
• Brand
• Föreläggande av olika slag
• Vanvårdsfall

 

Kontakter

LRF:

Malin Pettersson Lindgren, Evertsberg 3543, 796 91 Evertsberg
Tel 070-561 19 17
malin.pettersson.lindgren@svenskakyrkan.se 

Lotta Zetterlund, LRF, Box 195, 811 23 Sandviken
026-24 59 89, 0771-573 573, 070-342 42 35
lotta.zetterlund@lrf.se

Svenska Husdjur:

Birgitta Andersson, Tunav. 286, 781 73 Borlänge
0243-217176 el 0730 - 366793
birgitta.andersson@svenskahusdjur.se

Arla:

Åke Östlund, Furudal
070-210 69 00.
ostlunds@live.se

Köttklubben:

Jan Bengtsson
073-586 32 01
smedsbogard@bredband.net