Vi har potatisodling med eget packeri, nötköttsproduktion, bränslepellets distribution och försäljning, skogsproduktion, två medelstora vattenkraftverk och två solcellsanläggningar. Vi har som specialitet utvecklat ett kretsloppsarbete på gården tillsammans med närliggande livsmedelsindustrier. De utfordrar djuren med livsmedelsrester från potatispackeri och livsmedelsindustrierna, tillsammans med det man odlar, och får tillbaka gödsel som de kan tillföra jorden igen.