Vi har ca 120 ekologiska mjölkkor och sparar även alla tjurkalvar som blir stutar på beten runt Sundborn. Vi odlar även ca fem hektar potatis och brukar totalt cirka 350 hektar. I min roll som styrelseledamot i LRF Dalarna brinner jag för småskalig livsmedelsproduktion och konsumentkontakt. Jag är ordförande för ”Bondens egen marknad” i Falun och jag gillar den gemenskapen som LRF bidrar med, oss bönder i mellan.