Vi håller på att utveckla gården för att utöka grönsaksodlingen och tillföra fler djurslag och brinner för närproducerad mat. En levande landsbygd har alltid varit en viktig fråga för mig och jag tidigare varit butikschef för lanthandeln i Linghed. En erfarenheten som bidragit till en hög förståelse för hur viktig en bra service på landsbygden är men även vilka utmaningar företagande på landsbygden har.