Jag gillar företagande och får även utlopp för det i min yrkesroll på Areal där jag arbetar med fastighetsförmedling och olika former av rådgivning, företrädelsevis till skogsägare.