Min ingång till regionstyrelsen i Dalarna gick via projektet ”Säkert bondförnuft” där jag var verksam som handledare. Det viktigaste för mig är att människor och djur mår bra och när det tillståndet råder finns det förutsättningar för företagande. I dagsläget sitter jag i äganderättsutskottet och har ansvar för omsorgsfrågor i styrelsen.