Inriktningen på gården är mjölkproduktion med 180 kor plus rekrytering, 330 hektar växtodling och 100 hektar skog. Jag tycker det är väldigt roligt och utmanande att vara företagare. Man har möjligheter att forma sina egna idéer och det är spännande att jobba med djur och natur.

Jag tycker också det är intressant att engagera sig i föreningslivet. Vill man se förändringar utanför den egna gården och kunna påverka så måste man engagera sig.

Som nyvald i styrelsen vill jag arbeta med frågor inom produktionsjordbruket, till exempels att det ska finnas lönsamheten ute på gårdarna. Vi måste också ta vara på vårt EU- medlemskap och ha lika spelregler. Jag vill också se en ökad livsmedelsproduktionen i både Sverige och i Dalarna.

En fråga är att jordbruket skall ses som en stor tillgång inom energiproduktionen och att vi har bra förutsättningar för biogas i länet. Vi behöver också öka förståelsen för de gröna näringarna och få slut på allt trams när det gäller nötkött i klimatdebatten. Kon är en naturlig del av det svenska landskapet och en enorm resurs. En annan viktig fråga är att LRF måste ta på sig ledartröjan i den nya livsmedelsstrategin. Vi måste även hitta nya och innovativa lösningar för att klara framtida investeringar och ägarskiften, eftersom jordbruket är en kapitalkrävande bransch.