Mina hjärtefrågor är skogen, ägande- och brukanderätten samt företagande. Vi ska kunna leva, bo och arbeta även på landsbygden.

Mitt intresse för skogsfrågor har under åren vuxit sig starkare och mitt engagemang har blivit ännu större. Min förhoppning är att vi ska kunna ha ett fritt enskilt skogsägande även i framtiden. Jag kommer i min roll som ledamot att jobba hårt för att vi fortsatt ska kunna sköta våra privatägda skogar under devisen ”frihet under ansvar”.