Anita Boman Daniels, ordförande
Ansvarsområden: Jordbrukspolitik (CAP), Medlemsfrågor, We Effect.

Michael Arvidsson, vice ordförande
Ansvarsområde: Energi/Miljö/Klimat, Infrastruktur.

Anders Haglund, ledamot
Ansvarsområden: Kommunikation, Förtroendevalda

Kerstin Granath, ledamot
Ansvarsområde: Skog.

John Viklund, ledamot
Ansvarsområden: Omsorgsarbetet, krisberedskap, Konsument.

Ann Eriksson, ledamot
Ansvarsområde: Livsmedelsstrategin, Vatten, Kommunikation.

Barn- & ungdomsfrågor ansvarar LRF Ungdomen för.

Viltfrågor hanteras av Jan Tholerus, jan.tholerus@hemshyttan.se, 070-658 44 31, LRF Dalarnas sakkunnige.