Kontor med personal

LRF Gävleborg har ett gemensamt regionkontor med LRF Dalarna. På kontoret i Sandviken arbetar tjänstemän på olika sätt med företagsutveckling, medlemsfrågor, service till lokalavdelningarna och marknadsföring av råvaror från svenskt lantbruk.

Projekt

För att verkligen göra skillnad inom något viktigt ämne driver LRF Gävleborg projekt - ibland på egen hand, andra gånger gemensamt med till exempel Länsstyrelsen Gävleborg, Hushållningssällskapet eller Skogsstyrelsen. Projekten finansieras ofta med EU-medel.

Ett projekt är en tidsbegränsad satsning. Projektledaren kan vara rekryterad externt.

Utbildning

LRF anordnar utbildningar och kurser när vi fått signaler om att behov finns. Många utbildningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.