Vem söker du? Vad vill du veta?

LRF Gävleborgs talesperson i media är i första hand Lotta Zetterlund, Storvik, ordförande i regionstyrelsen. Tel. 070- 342 42 35 

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar och väljs av ombud från länets lokalavdelningar vid den årliga länsförbundsstämman.

Förtroendevalda

I Gävleborg finns styrelser för 27 LRF-avdelningar som bildar ett nät över hela länet och det finns utöver det en LRF-styrelse i varje kommun. Kommungrupperna jobbar bland annat med remisser och med påverkan mot politiker för goda förutsättningar för de gröna näringarna i respektive kommun. Avdelningarna ordnar bland annat aktiviteter, både mot medlemmar och mot konsumenter.

Tjänstemän

På kontoret i Sandviken, gemensamt med LRF Dalarna, finns kommunikatör Lovisa Svenn som kan lotsa dig vidare om du söker information om LRF Gävleborg eller om de gröna näringarna i länet. Tel. 010-1844 395

Där finns också tjänstemän som jobbar mot medlemmarna i frågor som rör växtodling, miljö, energi, utbildning, skolbesök med mera. Där finns också en regionchef, Helena Åkerberg Hammarström med övergripande ansvar.
Tel. 010- 1842 619  

 

LRFs presstjänst
08-787 57 77 (svarar dygnet runt) eller press@lrf.se