Vem söker du? Vad vill du veta?

LRF Gävleborgs talesperson i media är i första hand Maria Jonsson, Bollnäs, ordförande i regionstyrelsen. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar och väljs av ombud från länets lokalavdelningar vid den årliga länsförbundsstämman.

Förtroendevalda

I Gävleborg finns styrelser för 27 LRF-avdelningar som bildar ett nät över hela länet och det finns utöver det en LRF-styrelse i varje kommun. Kommungrupperna jobbar bland annat med remisser och med påverkan mot politiker för goda förutsättningar för de gröna näringarna i respektive kommun. Avdelningarna ordnar bland annat aktiviteter, både mot medlemmar och mot konsumenter.

Tjänstemän

På kontoret i Sandviken, gemensamt med LRF Dalarna, finns kommunikatör Lovisa Jonasson Svenn som kan lotsa dig vidare om du söker information om LRF Gävleborg eller om de gröna näringarna i länet. Där finns också tjänstemän som jobbar mot medlemmarna i frågor som rör växtodling, miljö, energi, utbildning, skolbesök med mera. Där finns också en regionchef, Håkan Johansson, med övergripande ansvar.

Kontakt

Du kan själv söka upp kontaktuppgifter till förtroendevalda från olika delar av Gävleborg och tjänstemän med olika arbetsuppgifter/ansvarsområden.

Till kontaktuppgifter.

LRFs presstjänst
08-787 57 77 (svarar dygnet runt) eller press@lrf.se