Får endast användas av LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Halland

LRF Halland företräder de gröna näringarna och människor på landsbygden. Vårt län har en stor jordbruksproduktion. Här finns grisar, får, höns och hästar – och kor som mjölkar mer än alla andra kor i världen, utom de i Israel och USA. Vi odlar grönsaker, potatis och spannmål och bedriver ett aktivt bondeskogsbruk.

Aktiviteter