Erik Evestam och Martina Philip

Äganderätt och miljö

Strandskydd, skog, bredband, brand, intrång och miljöfrågor. Äganderättsfrågor är ständigt aktuella frågor i LRF.