Hallands ordförandeklubba årsmöte

Årsmöte med lokalavdelningen 2022

Här hittar du information och dokument inför lokalavdelningens årsmöten 2022. Enligt stadgarna skall årsmötet i lokalavdelningen hållas under perioden 15 januari och 15 februari 2022.

Hur kan vi hålla årsmöte?
Vad säger rekommendationerna och tips inför digitalt årsmöte hittar du här >>

Brev till lokalavdelningens valberedningsledamöter >>

Brev till lokalavdelningens ordföranden, sekreterare och kassör >>

Här har LRF samlat dokument som ni kan tänkas behöva inför lokalavdelningens årsmöte >>

Medlemslista, verksamhetsberättelse, valrapport och verksamhetsplan
Dokumenten valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och medlemslistor kan endast laddas ner och redigeras av dig som är förtroendevald. De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning (numer även logga in med Mobilt BankID). 

Observera att styrelsen ska fylla i valrapport digitalt på webben. Gör detta senast den 19 februari för att få aktivitetsersättning till lokalavdelningen).

Inför och efter årsmötet
Nedan finns dokument inför årsmötet.
- Checklista (Printa ut och jobba efter denna) >>
- Medlemmar per lokalavdelning 211231 >>
- Hälsning från riksförbundsordförande Palle Borgström (pdf) >>

Att ta upp under övriga frågor på årsmötet
Vid regionstämman 2021 behandlades motioner om LRFs lokalavdelningar och kommungrupper och motionsrätt för kommungrupperna och stadgar för LRFs kommungrupper. Regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan tillsammans med en arbetsgrupp. Vid regionstyrelsens sammanträde i december togs beslut om att föreslå regionstämman besluta om stadgar för kommungrupp och stadgefria/vilande lokalavdelningar. 
- Förslag till förändring för LRF Hallands organisation >>
- Möjlighet till stadgefria lokalavdelningar från hösten 2022 >>

Föredragningslistor till årsmötet 
- Föredragningslista (pdf) >>
- Föredragningslista med instruktioner (pdf) >>
- Föredragningslista vid sammanslagning av lokalavd (pdf) >>
- Åtta steg för sammanslagning >>

Mall föredragningslista 
PowerPoint-mall att användas vid digitalt årsmöte om så önskas. Ett tips ta bort de bilder, innan årsmötet, som du inte vill ha med. Här hittar du mallen >>

§ 12 Temapunkt: Ett LRF för alla
Instruktion för § 12 på lokalavdelningens årsmöte >>
Frågor - Ett LRF för alla >>

Protokollsmall
- Protokollsmall (ifyllningsbar pdf) >>
- Protokollsmall för konstituerande möte efter årsmötet (word) >>

Utmärkelser
- LRFs Hedersutmärkelse Gröna Hjärtat (info) >>
- Diplom till Gröna hjärtat (word) >>
- Nominering till silvernål, skickas in senast den 19 februari (pdf) >>

Skicka motion eller skrivelse till regionen (lokalavdstyrelse)
Senast 19 februari ska ev motioner vara regionen tillhanda. 
 - Skicka motion eller skrivelse här >> 

Övrigt
- Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>
- Information till kassör och revisor (bla organisationsnummer) >>

Stadgar
- Stadgar för lokalavdelning och region hittar ni här >>