Ansvarsområde

Huvudansvarig

 Biträdande

Äganderätt skogsbruk, Skogsansvarig, skogens vatten och skog och utbildning, skogsstrategin

Mathilda Clausén Wingårdh Anders Claesson
Äganderätt jordbruk, miljötillsyn, miljötillstånd, generellt biotopskydd, strandskydd
Göran Lagerstedt  
Vattenfrågor, Leva, vattenskyddsområden, vattendirektivet
Ulrika Algothsson Anders Richardsson 
Jordbrukspolitik Anders Richardsson  
Höglandsgruppen Cecilia Bengtsson  
Infrastruktur Ulrika Algothsson   
Viltfrågor Ulrika Algothsson  
Miljö/Klimat/hållbarhet Magdalena Petersson  
Medlem och organisation Cecilia Bengtsson  
Omsorg Göran Lagerstedt   
Skol- och konsumentkontakter Magdalena Petersson  
Livsmedelsstrategi i Halland Anders Richardsson  
Kompetensförsörjning, yrkesråd naturbruks-programmen Anders Claesson  
Branschkontakter Anders Richardsson  
     
Kommungrupperna  Ansvarig  
Kungsbacka  Anders Claesson  
Varberg  Cecilia Bengtsson  
Hylte  Mathilda Clausén Wingårdh  
Falkenberg  Göran Lagerstedt  
Halmstad  Magdalena Petersson  
Laholm  Ulrika Algothsson