Ansvarsområde

Huvudansvarig

 Biträdande

Äganderätt skogsbruk, Skogsansvarig, skogens vatten och skog och utbildning, skogsstrategin

Mathilda Clausén Wingårdh Anders Claesson
Äganderätt jordbruk, miljötillsyn, miljötillstånd, generellt biotopskydd, strandskydd
   
Vattenfrågor, Leva, vattenskyddsområden, vattendirektivet
  Anders Richardsson 
Jordbrukspolitik Anders Richardsson  
Höglandsgruppen Cecilia Bengtsson  
Infrastruktur    
Viltfrågor    
Miljö/Klimat/hållbarhet    
Medlem och organisation Cecilia Bengtsson  
Omsorg    
Skol- och konsumentkontakter    
Livsmedelsstrategi i Halland Anders Richardsson  
Kompetensförsörjning, yrkesråd naturbruks-programmen Anders Claesson  
Branschkontakter Anders Richardsson  
     
Kommungrupperna  Ansvarig 2022  
Kungsbacka  Linda Ericsson  
Varberg  Cecilia Bengtsson  
Hylte  Joakim Dannegren  
Falkenberg  Anders Claesson  
Halmstad Andreas Måttgård Bengtsson  
Laholm  Mathilda Clausén Wingårdh