Vi har nära 4 000 medlemmar som driver ca 2 000 företag i Jämtlands län. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF Jämtlands verksamhetsberättelse 2019

LRF Jämtlands verksamhetsberättelse 2018

LRF Jämtlands verksamhetsberättelse 2014

LRF Jämtlands verksamhetsberättelse 2013

LRF Jämtlands verksamhetsberättelse 2012