Stort engagemang

Hur jag än funderar så kommer jag bara på ett par exempel på minussidan med lite småsnåla markägare som ville ha hutlöst betalt för att någon skulle få skörda deras permanenta trädor. Exemplen på motsatsen är däremot många. Sverige har aldrig varit så välputsat som i år. ”Omställning 90-markernas revansch” sade någon. Vi har exempel på lantbrukare som gått med röjsåg först och slåtteraggregat sen. Många, många har hört av sig till LRF eller lokala djurbönder om att det finns kantzoner, trädor eller annat gräs att skörda. Engagemanget hos spannmålsbönderna att skörda halm har väl aldrig varit så stort.  

Vi behöver varandra

Allt detta för att vi förstår att vi hänger ihop, vi behöver varandra mer än någonsin. Med den specialisering som har varit ekonomiskt nödvändig har det blivit på detta vis.   

Då många nu står inför en likviditetsmässigt svår vinter och vår, är det min stilla uppmaning att ni alla är lite observanta på era grannar. Det är min tro att ni vet vilka grannar jag talar om. Slå dem en signal eller bjud in dem på en fika. Vi vill ha alla med till nästa säsong, alternativen förskräcker. 

Per i Hejsta, ordförande 
hejsta@tyfon.com, 073-929 26 46