En viktig fråga är hur vi kan överbrygga längre perioder av torka. Det korta svaret verkar vara: markvård i form av dränering och strukturuppbyggnad med mull och kalk för att förbättra vattenhållande förmåga och genomsläpplighet. 

Företag som behöver en extra trygghet för att säkra skörden av grovfoder eller specialgrödor kan också behöva lagra vatten för bevattning. Detta har vi tidigare sett i sydöstra Sverige, men nu investerar även företag i vår region i både bevattning och lagring av vatten. 

För att hantera vatten i landskapet krävs ofta samarbete mellan markägare och då kan en studiecirkel vara till nytta. Vi erbjuder studiecirklar i alla våra tre län där du kan få stöd hur du aktiverar dikningsföretag steg för steg och vad som gäller vid underhåll av diken. Läs mer på www.sv.se/vatten  

Som lantbrukare kan du också få rådgivning från Greppa Näringen kring markvårdsfrågorna. Exempel på rådgivningsmoduler är: Underhåll av diken, Översyn av dränering, Markpackning, samt Mullhalt och bördighet. Passa på att nyttja dessa resurser för att rusta ditt företag för framtidens väder. Läs mer på www.greppa.nu  

Jon Wessling, verksamhetsutvecklare 
jon.wessling@lrf.se

LRF Mälardalens aktiviteter om vatten och markvård under 2019 

  • Vid Brunnby lantbrukardagar ordnade vi markvårdscentrum om dränering, diken och bördighet, i samverkan med Greppa Näringen, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. 

  • Ett seminarium om lantbruk och extremväder finansierat av Livsmedelsstrategin. Frågor på agendan bland annat grovfoder och värmestress hos djur, kvalitetsaspekter och vattenhushållning inom odlingen. Både forskare, myndighetsföreträdare och politiker fick bra medskick från oss verksamma inom de gröna näringarna.  

  • Nio studiecirklar om diken genomfördes i Uppsala län. En utbildning för fler cirkelledare hölls under hösten.

Gå en cirkel du också och lär dig underhålla dina diken
Läs här


Förevisning av rörspolning vid Brunnby Lantbrukardagar