Liksom tidigare år var det i början av året ett mycket stort intresse för LRF Mälardalens Bonden i skolan gårdsbesök som vi arrangerar tillsammans med naturbruksgymnasierna i regionen, Berga, Jälla och Ösby, samt på Geddeholms gård utanför Västerås. På grund av pandemin fick dock allt skjutas på framtiden. 2019 besöktes våra evenemang av 10 000 elever i årskurs 4-6 och deras lärare som på ett tiotal stationer fick lära sig mer om det svenska jord- och skogsbruket.

I vår storstadsregion Mälardalen finns nästan 30 procent av landets elever och lärare. Efterfrågan är mycket större än vi kan möta och vi är glada över att ha en referensgrupp med representanter från alla LRFs branschben; mjölk, skog, kött, häst, trädgård, växtodling och entreprenad. Även jägarförbunden är representerade. Tillsammans med dem ska vi forma ett hållbart och långsiktigt koncept för vår regionala skolkontakt.

Vi har också initierat ett forum inom referensgruppen som kommer att samarbeta på nationell nivå och dela erfarenheter och göra branschens olika satsningar på digitala läromedel mer lättillgängliga. 

I och med pandemin fick vi ställa in och tänka om och under 2021 är planen att vi under hösten ska erbjuda konceptet Bonden i skolan på ett antal utvalda gårdar, som kommer riggas till att bli våra besöksgårdar. Aktiviteten kommer nästa år att finanserias med medel från landsbygdsprogrammet. 

Nytt för 2021 är också att vi kommer bjuda in studie- och yrkesvägledare och årskurs 8 till våra naturbruksgymnasier för att få fler att vilja jobba och utbilda sig inom de gröna näringarna.  

Helena Isakson, verksamhetsutvecklare
helena.isakson@lrf.se

Katarina Eningsjö, ansvarig styrelseledamot för skol- och konsumentkontakt
katarina@rotbrunna.se

Bonden i skolan i Mälardalen

Vi kallar evenemanget  Bonden i skolan gårdsbesökdå vi knyter an till LRFs digitala läromedel www.bondeniskolan.se  
Film om Bonden i skolan gårdsbesök 

referensgruppen för Bonden i skolan Mälardalen ingår bland annat Arla, Grådö mejeri, Lantmännen,  SLU, Köttproducenterna, Svenska fåravelsföreningen, Svensk Fågel, Svensk Potatis, Svensk trädgård, Skogen i skolan, Skogsstyrelsen, Jägarnas Riksförbund, Jägarförbundet, Maskinringen, Hästnäringen samt representanter från alla naturbruksgymnasier i regionen.  

Vi samarbetar också med Jobba grönt, som är ett projekt som LRF driver tillsammans med gröna arbetsgivare. 
www.jobbagront.se

För elever i åk 6-9 och gymnasiet finns läromedlet Maträtt som tagits fram av LRF och Jordbruksverket.  
Läromedlet Maträtt. 

Vi har även ett samarbete med Skogen i skolan. 
www.skogeniskolan.se  
www.skogslektioner.se