Eftersom grunden för vår hållbarhetskampanj är dialog och samtal, så har vi utsett sex hållbarhetsambassadörer i vår region. Vid ett flertal möten, både digitala och fysiska, har vi berättat om och diskuterat budskapen i kampanjen med LRF-medlemmarVi har också gjort filmer med våra hållbarhetsambassadörer. 

Till följd av pandemin har vi som alla andra fått ställa om. Digitala möten är det som gäller och våra ambassadörer har på så sätt bland annat träffat studenter från Stockholms och Uppsala universitet för att samtala om hållbar livsmedelsförsörjning. 

Vi har även träffat politiker på kommunal och regional nivå och vi känner att de verkligen kan ta till sig vårt budskap när vi utgår från hur vi kan bidra till en hållbar utveckling i hela samhället. Under kommande år hoppas vi kunna träffa betydligt fler konsumenter och beslutsfattare för att prata om hållbarhet. Men vi vill också samtala med er medlemmar kring detta. Om du har tankar eller synpunkter så är du varmt välkommen att höra av dig! 

Jon Wessling, verksamhetsutvecklare
jon.wessling@lrf.se

Katarina Eningsjö, styrelseledamot
katarina@rotbrunna.se

Tomas Olsson, styrelseledamot
tomas@norrbylamm.se

LRFs budskap till Sveriges konsumenter 

  • Välj svenska råvaror i säsong
  • Minska matsvinnet 
  • Bygg mer i trä

LRFs hållbarhetsmål för de gröna näringarna

Miljö 

  • Öka klimatnyttan inom de gröna näringarna 
  • Främja den biologiska mångfalden 
  • Öka resurseffektiviteten 

Ekonomi 

  • Öka lönsamheten och konkurrenskraften 
  • Öka jordbruks- och skogsproduktionen  

Socialt 

  • Öka landsbygdens attraktionskraft 

Filmer med tre av LRF Mälardalens hållbarhetsambassadörer

1 minut med Gunnar
1 minut med Karin
1 minut med Cassandra
5 minuter med alla tre

Läs om ambassadörerna och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna HÄR

Läs mer

Om hållbarhet och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna

Siffror om klimat, mat och skog 

Samlat material och information om hållbarhet och svenska mervärden