Valbudskapen kommer att handla om maten, skogen, jobben och klimatet. Konkretiserad och genomförd livsmedelsstrategi, mer svenskt i offentliga kök, frivilligt skydd av skog, utbyggnaden av bredband och långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel är några av de budskap vi kommer att jobba med. Sen kommer givetvis oron kring det höga kostnadsläget för bland annat diesel, handelsgödsel, foder finnas med på agendan i vårt påverkansarbete framåt.

Lägg där till de frågor som vi jobbar med på kommunal nivå och som är viktiga att lyfta inför valet. Det görs ett fantastiskt jobb av regionens kommungrupper och från regionstyrelsen har vi fått ett uppdrag att stötta kommungrupperna än tydligare framåt och att synliggöra det arbete som görs för LRFs medlemmar.

Opionionsbildning viktigt

För oss är det självklart att det gröna näringarna är en del av lösningen för ett hållbart samhälle. Men det är det inte alltid för allmänheten. LRFs opinionsbildningsarbete är därför fortsatt jätteviktigt och vår ambition är att öka vår närvaro i flera olika medier och kanaler. Vi fortsätter att jobba med våra hållbarhetsambassadörer för att få till fler dialoger med konsumenter och vara aktiva i sociala medier.

Bonden i skolan växer

Pandemin har inneburit att Bonden i skolan har blivit digital i år och det känns jättekul att vårt lyckade pilotprojekt med en ny digital plattform där elever får lära mer och möta bönder nu tas vidare av Riksförbundet och kommer att erbjudas till lärare och elever i hela landet! LRF Mälardalen jobbar vidare tillsammans med naturbruksgymnasierna och med stöd av länsstyrelserna i regionen för att erbjuda elever i årskurs 8 och studie- och yrkesvägledare att lära sig mer om de gröna näringarna och hur det är att jobba i dessa. Det blir spännande att följa.

Nyckeln är många engagerade förtroendevalda

En nyckel till framgång med LRFs arbete är många engagerade förtroendevalda, som tycker att uppdraget är meningsfullt, enkelt och roligt. Vi fortsätter givetvis vårt arbete att stötta med mötesplatser, utbildningar och ”verktyg” även nästa år. Jag håller tummarna för att covid-19 inte återigen gör att vi måste avstå från fysiska möten. Visst, digitala möten är bra och underlättar vår vardag, men det ”händer” något mer när vi får träffas på riktigt och det tror jag behövs när vi utvecklar vårt LRF framåt. Så hoppas att vi ses under 2022!

Mona Holmsten
mona.holmsten@lrf.se

Fakta

Inför 2022 har tre områden identifierats som vi kommer att ge extra prioritet inom vårt näringspolitiska arbete och jobba gemensamt med inom hela LRF. 

  1. Brukandet av skogen som en hållbar resurs
    Brukandet av skogen ifrågasätts mer och mer ur ett hållbarhetsperspektiv. Politiska förslag som läggs fram går i fel riktning och baseras ibland på felaktiga fakta. Kunskapen om familjeskogsbrukets miljö- och klimatnytta behöver öka hos politiker på alla nivåer, men också hos allmänheten.

  2. Minskade viltskador
    Kostnaderna för viltskador i jord- och skogsbruket uppgår årligen till många miljarder och är därför en av de absolut viktigaste frågorna för LRFs medlemmar och deras ekonomiska hållbarhet, därför kommer vi fortsätta att ha fokus på det även 2022. Det behövs en ökad insikt hos politiker om viltets skador i jordbruk och skog så att de också ser behovet av moderniserad jaktlagstiftning.

  3. Förnybar energi
    Vi vill att utredningen om fossiloberoende jordbruk ska resultera i politiska förslag som driver på omställningen och förstärker konkurrenskraften.