1. Vilken fråga uppfattar du är den viktigaste bland medlemmarna just nu?

  2. Vilken framgång för LRF Mälardalen under 2021 vill du lyfta? När har vi gjort skillnad?

  3. Vilken är LRF Mälardalens viktigaste fråga 2022?

  4. Vilka förhoppningar har du på 2022?

  5. Vem vill du ge en julklapp och vad?

 

Åsa Sikberg

1. Viltskador i växande gröda.

2. Samverkan med Mellanskog när det gäller de regionala skogsprogrammen för att öka produktionen och minska skadorna.

3. Att få upp fler viltbetesburar för att få fram lokal fakta på viltbetesskadorna. Minst en per lokalavdelning!

4. Att våra företagare inom de gröna näringara får förutsättningar till ökad lönsamhet så de kan växa och blomstra.

5. Ett varmt hjärtligt tack till jaktledaren som ställde upp med sina jägare vid skyddsjakten i Siggeforareviret. Stort tack från alla berörda och från LRF Mälardalen för gemensam samverkan i ett krisläge.

 

Christina Birger

1. Den mest diskuterade frågan är de kraftigt ökade priserna på insatsvaror som till exempel gödsel, foder och el.

2. Jag vill lyfta allt vårt påverkansarbete. Både i bakgrunden och i främsta ledet.

3. Alltid lönsamhet och företagande.

4. Att fler inser vikten av inhemsk livsmedelsproduktion.

5. Till de fyrkantiga och de motsträviga vill jag ge boken Alkemisten som lyfter det möjliga i livet. 

 

Cassandra Bjelkelöv Telldahl

1. CAP och hur stöden ser ut 2023. Behovet av stöd blir bara större.

2. Att vår motion om en strategi för skolkontakt gick igenom på riksförbundsstämman med tillägget att LRF även ska ha en strategi för ungdomar och studie- och yrkesvägledare.

3. Stigande omkostnader och viltskador.

4. Fortsatt högt söktryck till naturbruksgymnasier och universitet, så fler vågar satsa på jobb inom de gröna näringarna.

5. Jag vill ge klippkort på veterinärkliniken till mig själv. Vi noterar högre priser på djursjukvård och försäkringar under pandemin, det slår hårt mot många djurhållare, både privatpersoner och företagare.

 

Mats Ekström

1. De stigande omkostnaderna på bland annat diesel, el och gödningsmedel.

2. Vi har lyckats nå ut till många politiker och skapat förståelse för den gröna näringen.

3. Att förklara för konsumenter och politiker att det är de som blir drabbade om vi inte kan producera mat.

4. Ett bra skördeår och att nära och kära får vara friska.

5. Min sambo Helen önskar sig en gersåg, det ska hon få.

 

Karin Broström

1. Hur vi ska ha råd att vara bönder med den prisutveckling på insatsvaror som det är nu.

2. .Vi har fått genomslag hos våra lokalpolitiker. Vi har gjort skillnad vid gårdsbesök och andra möten.

3. En viktig fråga är generationsskifte i jordbruket. Föryngring i jordbrukarkåren och mera verkstad i livsstrategierna i våra tre län.

4. Att vi kan ha fler gårdsbesök med politiker, det är ju valår.

5. Landsbygdministern kan få en mjölkväska så hon kan köpa färsk mjölk i en gårdsbutik.

 

Tomas Olsson

1. Utmaningen med de stigande kostnaderna på våra insatsvaror.

2. Vi har lyft förståelsen en nivå bland våra beslutsfattare för vikten av den svenska produktionen.

3. Fortsätta arbetet med förståelsen för hur hållbar svensk livsmedelsproduktion är. Vi står inför en ny CAP-period som kommer påverka oss och där är LRF Mälardalens påverkan viktig.

4. Att vi får ut kostnadsökningarna på marknaden! Och naturligtvis att få vi får vara friska och pigga.

5. Årets julklapp är ju en evenemangsbiljett, så jag skulle vilja ge vår nya landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och nya statsminister Magdalena Andersson ett besök hos någon av Mälardalens fantastiska bönder!

 

Fredrik Melin

1. Priset på insatsvaror.

2. Arbetet med vargfrågan.

3. Skogen, äganderätten och brukanderätten.

4. Att barkborrepopulationen dör ut.

5. Nya jaktryggsäckar till mina barn.

 

Per Pettersson

1. De spektakulära kostnadsökningarna! På allt!

2. LRFs största framgång är den nationella medfinansieringen till CAP. Regionalt att vi har börjat få Trafikverket att förstå vad vi gör.

3. Kostnader samt Trafikverket. Om inte skogsfrågorna blossar upp igen. Valet.

4. Att konsumenterna förstår att de måste betala det som krävs för att täcka våra kostnader. Staten kommer inte helt täcka upp.

5. Jag vill ge Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin en ny serverhall med fungerande datasystem. 

 

Håkan Johansson

1. Påverkansarbetet gentemot politikerna.

2. Filmen med Anette Gustawson på Billinge Gård. (Den finns att se här.)

3. CAP och skog.

4. Ett slut på pandemin.

5. Jag önskar att jag kunde ge de gröna näringarna bättre lönsamhet i julklapp!

 

Jenny Höglund

1. Lönsamheten, det är tufft med de stigande omkostnaderna för el, diesel, foder med mera.

2. Att vi trots pandemiår lyckats nå ut till så många konsumenter och beslutsfattare genom till exempel Bonden i skolan och alla digitala möten med länsstyrelser, politiker och andra viktiga beslutsfattare.

3. Att fortsätta kommunicera med politiker och beslutsfattare, det är ju valår.

4. Ett fantastiskt väder som ger den bästa skörden på flera år samt friska och pigga nära och kära.

5. Till mig och kossorna – en traktor som i alla fall nästan alltid startar.

Sofia Weimarck
sofia.weimarck@lrf.se