Kvigor på bete

Många anledningar att välja svensk mat

Sveriges bönder arbetar dagligen för att se till att svenskt lantbruk är ett av de mest hållbara i världen. Genom att välja mat från regionen och från Sverige skapar du förutsättningar för en hållbar matproduktion, ett fortsatt starkt svenskt lantbruk och en grön framtid. Välj lokalproducerad och svensk mat framför importerad så värnar du om klimatet, god djurhållning, öppna landskap och biologisk mångfald nära dig.