ELIN SVENSSON STORA SKEDVI.\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons\n

Norrbotten

LRF Norrbotten arbetar för dig som har verksamhet inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Aktiviteter

#VAL2018  MATEN OCH JOBBEN

Klarar du utmaningen från din lokala bonde?

Skapa fler lokala jobb!

Fixa öppna landskap!

Minska antibiotikaresistensen!

Rädda den biologioska mångfalden!