JENNY ALM. ALMUNGE UPPSALA\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons

Kontakter vid kris

Under sommaren är LRFs regionkontor lågt bemannade på grund av semester. Men om du måste få tag på oss i ett brådskande ärende eller vid en kris går vi alltid att nå. Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Norrbotten har en krishanteringsplan att arbeta utifrån. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns vår omsorgsgrupp.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring 112 direkt! 

För räddningstjänsten vid brand för lokala kontakter:
LRFs kommungrupper i Norrbotten

LRF Norrbotten

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten:
070-245 70 58          
Annika Häggmark, vice regionchef LRF Nord:   
070-268 80 21     
Eva Carlsson, kommunikatör/presskontakt LRF Nord:
076-764 62 57
Maria Lindström, regional folkrörelsesutvecklare LRF Nord:
070-340 12 16

Länsstyrelsen Norrbotten

Ove Karlsson, enhetschef landsbygdsenheten:
010-225 53 20, Mobil: 0730-45 85 82
Maj-Britt Swartz, stf enhetschef:
010-225 54 44 , Mobil: 070-667 61 34

Omsorgsgruppen finns till för dig som enskild person som är i behov av någon att kunna samtala med vid svåra lägen.