LRF Ungdomens verksamhet utgår från LRFs lokalavdelningar ute i landet. Det är i länen de flesta aktiviteterna, som utbildningar, studiebesök, resor med mera sker. Här finns också möjligheten att påverka regionförbundets arbete och lyfta frågor som är viktiga för länets LRF-ungdomar. I länen väljs fullmäktige (ombud) som medverkar på LRF Ungdomens riksstämma.

LRF Ungdomen har även en riksverksamhet med styrelse som arbetar och bevakar viktiga frågor som berör unga LRF-medlemmar.

Kom gärna med idéer och tipsa oss om aktiviteter du vill att vi ska göra!
Hör av dig till oss om du har frågor kring LRF, vill diskutera lantbruk och företagande eller är sugen på att delta på LRF Ungdomens aktiviteter!

Handläggande tjänsteman:
Annika Häggmark,
V. Esplanaden 19, 903 25 Umeå
Tfn: 010-18 44 181
e-post: annika.haggmark@lrf.se

Kontakt styrelsen och valberedningen för LRF Ungdomen Norrbotten