Kontaktpersoner för LRF Norrbotten:

Herbert Nyman, regionordförande LRF Norrbotten
Tel: 0911-20 20 91 Mobil: 070-537 81 53
E-post: frigiva@gmail.com 

Mats Granath, regionchef LRF Norrbotten
Tel. 090-10 80 22, 070-342 55 97
E-post: mats.granath@lrf.se

Eva Carlsson, kommunikatör
Tel: 076-764 62 57
E-post: eva.carlsson@lrf.se

Presstjänsten på LRF Riks:

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 08-787 57 77 vardagar 08.00-17.00.

Kvällar och helger har vi beredskap för akuta ärenden:
Kvällar 17.00-21.00
Helger 09.00-17.00