Kontaktpersoner för LRF Norrbotten:

Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten
Mobil: 070-245 70 58
E-post: jenny.karlsson@lrf.se

Annika Häggmark, vice regionchef LRF Nord
Tel: 010-18 44 181
E-post: annika.haggmark@lrf.se

Presstjänsten på LRF Riks:

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 vardagar 08.00-17.00.

Kvällar och helger har vi beredskap för akuta ärenden:
Kvällar 17.00-21.00
Helger 09.00-17.00