Kontaktpersoner för LRF Norrbotten:

Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten
Mobil: 070-245 70 58
E-post: 2688karlsson@telia.com

Mats Granath, regionchef LRF Norrbotten
Tel. 010-18 44 433, 070-342 55 97
E-post: mats.granath@lrf.se

Eva Carlsson, kommunikatör
Tel: 010-18 44 258, 076-764 62 57
E-post: eva.carlsson@lrf.se

Presstjänsten på LRF Riks:

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 vardagar 08.00-17.00.

Kvällar och helger har vi beredskap för akuta ärenden:
Kvällar 17.00-21.00
Helger 09.00-17.00