Program

09.00 –10.00   Fika, registrering och mingel hos utställarna
                         10.00   Välkomna Jenny Karlsson ordf. LRF Norrbotten
                                      Stämmans öppnande                          
                         11.45    Utmärkelser
                         12.00    Lunch samt mingel hos utställarna     
                         13.00    Anna-Karin Hatt LRFs VD                                              
                         14.00    LRF Ungdomen
                         14.10    Stämmoförhandlingar forts.
                         14.45    Fika
                         ca 16.00    Stämman avslutas