Lars Eriksson, Hundsjö, föreslås till omval för 2 år. Övriga ledamöter har kvar ett år av mandattiden: Josefin Lundberg, Svensbyn, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Rolf Hjärtberg, Lovikka och Jenny Karlsson, Granån, som även föreslås få fortsatt förtroende som ordförande .