Mycket av våra framgångar kan nog tillskrivas vår medvetna satsning på breda inbjudningar till markägarmöten med äganderättsfrågor i fokus. Arbetssättet har till och med kommit att kallas ”Norrlandsmodellen” inom LRF.

Kommunikation
Under året lade vi mycket fokus på att kommunicera de norrländska
mervärdena, i framförallt, sociala medier. Detta arbete blir allt viktigare och vi har därför anställt ytterligare en kommunikatör under året. Vi har också varit mycket framgångsrika
med filmer och inlägg på Facebook. På hemsidan skrev vi bland annat om Vilhelminas kommungruppsaktivitet under vecka 47 och artikeln fick över 110 000 visningar.

God myndighetsutövning
Under vecka 47 deltog vi också i en riksomfattande kampanj med fokus på god myndighetsutövning och många kommungrupper i våra län gjorde berömdvärda insatser. Från regionens sida bjöd vi in ledande tjänstemän från våra länsstyrelser till en utbildningsdag om tillsyn med till-växtperspektiv och vi kan se en ökad lyhördhet hos dessa myndigheter som vi, generellt, har ett mycket gott samarbete med.

När kommer strategin att märkas hos bonden?
Under 2020 kommer vi att fortsätta vårt engagemang i de regionala skogsprogrammen samt de regionala livsmedelsstrategierna ”Nära Mat” (där vi under året avslutat två egna projekt) och ”Mer Mat från Västebotten”. Ambitionerna och aktiviteterna inom dessa är mycket bra och vi står helhjärtat bakom dem, men den stora frågan 2020 måste vi ändå rikta till regeringen, nämligen; när kommer den nationella strategin att märkas på gårdsnivå? Det är många som är otåliga nu.

Mats Granath
regionchef LRF Norrbotten