Sven Danells, Nikkala, mandattid går ut detta år, och valberedningen föreslår att han väljs om på två år.
Övriga i styrelsen som har ett år kvar av sin mandattid är: Jenny Karlsson, Granån, Rolf Hjärtberg, Lovikka, Josefin Lundberg, Svensbyn samt Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk. Jenny Karlsson föreslås få förnyat förtroende som ordförande. 

Se hela valberedningens protokoll här!