Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen!

Svea Skogs maskinlag i Pajala kommun blev utsatta för aktivister, det så kallade Skogsupproret, som kedjade fast sig i skogsmaskiner och blockerade vägar under lång tid. Skogsbruket svärtades osakligt ner och med näbbar och klor har vi trovärdigt försvarat och förklarat, så folk ska förstå. En uppskattad kampanj gjordes i våra sociala medier, där vi presenterade olika skogsägare i norr – för att ge skogsägandet kött och blod. Ett stort arbete i kommungrupperna lades ner i remissvaren till Vattendirektivet, mycket som ingen annan remissinstans tänkt på. En viktig del i LRFs påverkansarbete mot politiker och myndigheter är ju att vi kan våra frågor på bred front, från medlemmen lokalt till experterna på riks.

En mindre storm var byggplanen på Bodens kommuns bördigaste åkermark. Med ena handen är kommunen duktig på att upphandla lokal mat, men med andra tar man med det här bort möjligheten att producera lokalt. Bodens kommungrupp och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten jobbade för att kommunen skulle tänka om och förnuftigt rätt.

Under hösten kom kostnadskrisen som en orkan och ett massivt påverkansarbete i hela Sverige drog igång. De enorma prisstegringarna på handelsgödsel, diesel och el riskerar slå ut många gårdar. Vädret kan vi bara förhålla oss till, men politiska beslut kan ändras, så omvärldsfaktorer inte blir oöverkomliga, ett krav är att vi ska ha långsiktiga spelregler och ett lönsamt och utvecklande jordbruk.

I februari 2022 kom så beskedet att regeringen hjälper till med en miljard i extrastöd, vilket självfallet var glädjande. Orosmoln finns, men vi kan glädjas åt mycket också, som LRF fått igenom. Skogen och strandskyddet blev framgångsrika vågvikter i riksdagen. Strandskydd ska bero på nyttan, det är skillnad på skyddsbehovet i Stockholms skärgård och i glesbefolkad landsbygd, och man har rätt till ersättning vid nekad avverkning på grund av artskyddsregler. Dessutom ett ökat konsumentstöd för lokal mat, fler gårdsbutiker och REKO-ringar, länets matförsörjningsförmåga och beredskap lyfts allt oftare i debatten, och enklare regler kring skyddsjakt på trana och svan för att skydda grödor.

Så i all motvind har vi sköna vindar i ryggen och det ger oss bränsle att fortsätta göra allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för er medlemmar."

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten