LAHOLM POTATIS 4779

Örebro

Välkommen till LRF Örebro, en regional del av LRF med 4000 medlemmar. Vår vision är att få landet att växa. Vi vill att företag inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdens miljö ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Aktiviteter