LRF Östergötland och NF Östergötland yrkar på att ett kommunalt veto ska införas i Miljöbalken.

Förslag till komplettering i Miljöbalken:

  • Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller anläggningen avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det.
  • Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol inklusive rostning och sintring.
  • Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Håller du med?

Skriv ditt namn och tryck skicka för att delta i vår namninsamling. Du behöver inte vara medlem i LRF eller NF, namninsamlingen är öppen för alla i hela landet!

Namninsamling