Inkomna motioner 2019

1. Beräkningsverktyg för viltskador, Vånga LRF-avdelning   
2. Gäss, skador och miljö, Roxen Västra    
3. Skarv, Roxen Västra        
4. LRF kompetens gruvfrågor, Holaveden    
5. Näringspolitisk bevakning LRF Konsult, Torpa
6. Bondens mark och fiber, Vårdsberg      
7. Intrång, hur mycket ska man tåla?, Vårdsberg    
8. Utbetalningar EU-stöd, Vånga    
9. Egenkontroll anmälningspliktiga företag, Askeby-Örtomta    
10. Bra kemråd, Askeby-Örtomta    
11. Omställning och konkurrenskraft, Varv-Styra           
12. Nystartarstöd, Varv-Styra        
13. Nationell skördeskadefond, Varv-Styra    
14. Kriskassa för omsorgsärenden, Skänningeorten    
15. Krishantering, Ydre Södra
16. Ungdomen i kommungrupperna, LRF Ungdomen
17. Lönsamhet i skogen, LRFs regionstyrelse

Regionskrivelse under 2018:
Hjortar som fastnar i staket, Vånga LRF-avdelning

Klicka på länkarna för att läsa motionerna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i ett yttrande till varje motion.

Yttrande 1 (till motion nr 1)
Yttrande 2
Yttrande 3 samt Bilaga till yttrande 3
Yttrande 4
Yttrande 5
Yttrande 6
Yttrande 7
Yttrande 8
Yttrande 9
Yttrande 10
Yttrande 11
Yttrande 12
Yttrande 13
Yttrande 14
Yttrande 15
Yttrande 16

LRF-regionens svar till skrivelsen om hjortar och staket.

Klicka på länkarna för att läsa yttrandena.

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Samlingsdokument publiceras så snart det är färdigt.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2018.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.