Inkomna motioner 2017

 1. Är public service helt opartiska inför urbaniseringsvågen? Holavedens LRF-avdelning
 2. Ändringen av LRFs medlemsavgift urholkar LRF, Varv-Styra LRF
 3. Ta tillbaka fokus på energi, Varv-Styra LRF
 4. Bussar på landsbygden, Varv-Styra LRF
 5. Undermålig mobiltäckning i Kinda kommun, Västra-, Södra- och Norra Kinda lokalavdelningar
 6. Ansökan om tillstånd för virkesupplägg, Björsäter-Yxnerum LRF
 7. Förprövning vid akuta ärenden, Ydre Södra LRF
 8. Angående SJV bristande betalningsrutiner och hantering av nytt IT-system, Norra Valkebo LRF
 9. Det ska planeras i tid, Östra Ny-Å-Rönö LRF
 10. Lagd sten ligger, Ydre Södra LRF
 11. Lagstifta om Vättern som dricksvattentäkt ett överordnat riksintresse, Holaveden LRF
 12. Tillskottsutfodring av betesdjur vid särskilda förhållanden
 13. Ombyggnation av uppbundna stallar för mjölkkor till lösdrift
 14. Flytta ur mer av LRF närmare medlemmen
 15. Avskaffa anonymiteten till länsstyrelsen vid anmälningar i djurskyddsärenden
 16. Är våra verksamheter miljöpåverkande eller miljöfarliga?
  (Till grund ligger en skrivelse från Södra Göstringe LRF)
 17. Vem äger viltfrågan?
 18. Biodling till nytta och förtret, Askeby-Örtomta LRF
  (yttrande till motion 18 presenteras på stämman)

Nummer 12-17 är regionstyrelsens egna motioner.
Klicka på de blåmarkerade länkarna för att läsa motionerna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i elva yttranden. Yttrandenumret hör ihop med numret på motionen.

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Motioner och yttranden samlade i en fil för utskrift.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2016.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.