Inkomna motioner till regionstämman 2022

 1. Framtidens LRF, Skänningeorten
 2. Lokalavdelningarnas ekonomi, Vist
 3. LRF Baslivförsäkring, Östra Husby
 4. Vildsvin och biologisk mångfald, Vist
 5. En mer hanterlig kontrollapparat, Östra Husby
 6. Oaviserade besök på privat mark, Södra Valkebo
 7. Produktion av solel, Södra Valkebo
 8. Fiber mot järnväg, Mjölbyorten
 9. Industriell vindkraft äganderätt och miljö, Regna
 10. Moderna växtodlingsföretagens fältrationaliet, Boberg
 11. Lönsamhet för Sveriges livsmedelsproducenter, LRF Ungdom
 12. Lantmäteriets orimliga handläggningstider, Ringarum 

Regionskrivelser under 2021:

Kostnad för fastighetsreglering i jämförelse med lagfart, Mantorporten (sent inkommen motion som hanteras som skrivelse och behandlas under yttrande 12) 

Kostnader för lantmäteriförättningar, Mantorporten (sent inkommen motion som hanteras som skrivelse och behandlas under yttrande 12) 

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden. 

Yttrande 1 - Framtidens LRF
Yttrande 2 - Lokalavdelningarnas ekonomi
Yttrande 3 - LRF Baslivförsäkrng
Yttrande 4 - Vildsvin och biologisk mångfald
Yttrande 5 - En mer hanterlig kontrollapparat
Yttrande 6 - Oaviserade besök på privat mark
Yttrande 7 - Produktion av solel
Yttrande 8 - Fiber mot järnväg 
Yttrande 9 - Industriell vindkraft, äganderätt och miljö
Yttrande 10 - Moderna växtodlingsföretagens fältrationalitet
Yttrande 11 - Lönsamhet för Sveriges livsmedelsproducenter
Yttrande 12 - Lantmäteriets orimliga handläggningstider

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2021.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.