Inkomna motioner till regionstämman 2021

 1. Avbytartjänst, Södra Valkebo
 2. Livsmedelsstrategi och kommuner, Björsäter-Yxnerum
 3. Avdragsrätt för företagsböter, Skänningeorten
 4. Vägar och lantbrukets maskiner, Gistad
 5. LRF kritik mot organisationsmedlemmar, Ydre Södra
 6. Översyn förvaltningssystem klövvilt, Regionstyrelsen
 7. Dovjakt och hjälpmedel, Björsäter-Yxnerum
 8. Vildsvin, Västra Kinda
 9. Vargantal, Hällestad
 10. Granbarkborrar, Godegård
 11. Ljudavstånd vindkraft-äganderätt, Norrköping
 12. Vindkraftsveto, Norrköping
 13. Jord och skogsbruk i grundskolan, Södra Valkebo
 14. Digital skolkontakt, Björsäter-Yxnerum
 15. Länsstyrelsen ska värna åkermarken, Regionstyrelsen

Regionskrivelser under 2020:
Studiecirkel vindkraft, Regna LRF-avdelning (besvaras i yttrande 11)

Klicka på länkarna för att läsa motioner och skrivelser.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden. Observera att det inte finns något yttrande till regionsstyrelsens egna motioner, nummer 6 och 15. 

Yttrande 1 - Avbytartjänst
Yttrande 2 - Livsmedelsstrategi och kommuner
Yttrande 3 - Avdragsrätt företagsböter
Yttrande 4 - Vägar och lantbrukets maskiner
Yttrande 5 - LRF kritik mot organisationsmedlemmar
Yttrande 6 - Översyn av förvaltningssystem klövvilt
Yttrande 7 - Dovhjortsjakt och hjälpmedel
Yttrande 8 - Vildsvin
Yttrande 9 - Vargantal
Yttrande 10 - Granbarkborrar
Yttrande 11 - Vindkraft
Yttrande 12 - Digital skolkontakt
Yttrande 13 - Jord- och skogsbruk som ämne i grundskolan

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2020.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.