Inkomna motioner till regionstämman 2020

1. Boosta Bonden i skolan, Varv-Styra lokalavdelning
2. Kommer inte posten snart? Varv-Styra
3. Mobiltäckning, Björsäter-Yxnerum
4. Mobiltäckning, Södra Kinda
5. Elförsörjning mobilmaster, Gryt
6. Stora populationer dovhjort och vildsvinBjörsäter-Yxnerum
7. Nytänkande kring vildsvinsfällorKolmården
8. Skyddsjakt på sångsvanRoxen Västra
9. Konsekvenser av vargenHällestad
10. Rovdjursavvisande stängselHällestad
11. GymnasieutbildningarHällestad
12. Årets gröna kommunBorensberg
13. Lokalavdelningar 2000-taletVårdsberg 
14. StölderGistad 
15. Översyn LRFs mineralstrategiRegionstyrelsen

Regionskrivelser:
Motala Västra, Statlig kreditgaranti 
Kinda, Varg i södra Östergötland 
Boberg, Revisorer i lokalavdelningar 
Gryt, Nedbrytbart ensilagenät 

Klicka på länkarna för att läsa motioner och skrivelser.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden.

Yttrande 1 (motion 1)
Yttrande 2 (motion 2) Bilaga till yttrande 2
Yttrande 3 (motion 3, 4, 5)
Yttrande 4 (motion 6)
Yttrande 5 (motion 7)
Yttrande 6 (motion 8)
Yttrande 7 (motion 9)
Yttrande 8 (motion 10)
Yttrande 9 (motion 11)
Yttrande 10 (motion 12)
Yttrande 11 (motion 13)
Yttrande 12 (motion 14)

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2019.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.