I valberedningen sitter Helena Olsson Hägg, Tomas Johansson, Anders Andersson, Anders Johansson, Elisabeth Ljungstorp, Elin Anderberg och Kristin Yderfors.

De föreslår bland annat tre nya ledamöter till regionstyrelsen - Erika Jarlesäter Ektander, Per Wendler och Sofia Persson.

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.