I valberedningen sitter Helena Olsson Hägg (sammankallande), Tomas Johansson, Anders Johansson, Elisabeth Ljungstorp, Elin Anderberg, Per-Anders Lind och Kristin Yderfors.

I år byter LRF Östergötland ordförande. Efter elva år på posten kliver Peter Borring av uppdraget och valberedningens förslag är att välja Jeanette Blackert till ny ordförande. Valberedningen föreslår också omval på Magnus Svensson samt nyval på Gabriella Cahlin, David Varverud och Jonas Edlund.

I bifogad fil här till höger, under Relaterat, hittar du stämmans dagordning inklusive valberedningens förslag.