Valberedningen utgörs av Helena Olsson Hägg (sammankallande), Anders Johansson, Elisabeth Ljungstorp, Per-Anders Lind, Per Helgesson, Carl Fredriksson och Gustav Strålin. 

Några av förslagen är nyval av Helen Eriksson, Grimstad, Linghem, och Carl Gudmundsson, Flemminge, Vikbolandet, till regionstyrelsen samt omval av Per Wendler och Gabriella Cahlin. Stämman föreslås också att ge Jeanette Blackert förnyat förtroende som regionordförande för LRF Östergötland. 

I bifogad fil här till höger, under Relaterat, hittar du stämmans dagordning inklusive valberedningens förslag.