I valberedningen sitter Charlotte Önnestedt, Tomas Johansson, Anders Andersson, Anders Johansson, Helena Olsson Hägg, Gustav Steen och  Per Blomberg.

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.