Valberedningen utgörs av Helena Olsson Hägg (sammankallande), Anders Johansson, Elisabeth Ljungstorp, Per-Anders Lindh, Per Helgesson och Carl Fredriksson. 

Valberedningens förslag till regionstyrelse är oförändrat. Stämman föreslås ge Jeanette Blackert förnyat förtroende som regionordförande för LRF Östergötland och omval av samtliga övriga ledamöter; Gabriella Cahlin, David Varverud, Jonas Edlund, Helen Eriksson, Carl Gudmundsson, Magnus Svensson och Per Wendler. 

- Vi har en styrelse som vi upplever har en bra sammansättning och fungerar bra. En större del av styrelseledamöterna, fem av åtta, har suttit på sina poster i mindre än tre år. Vi är glada att styrelsen kan fortsätta att jobba i hop i samma konstellation som förra året och att de får uppleva styrelsearbetet med fysiska möten och utan restriktioner detta kommande verksamhetsår, kommenterar Helena Olsson Hägg.  

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här