• Medlemssidorna i Land Lantbruk var femte vecka.
  • Digitala nyhetsbrev via e-post cirka 10 ggr .
    (Alla medlemmar som meddelat oss sin e-postadress får nyhetsbreven)
  • LRF Södermanlands Facebook-sida
  • Hemsidan (www.lrf.se/sodermanland)
  • E-postutskick
  • SMS-utskick
  • Vykortsutskick
  • Möten

Målgruppsanpassning vid regionala utskick

När det är specifika inbjudningar eller information som enbart rör exempelvis mjölkproducenter, kycklinguppfödare, växtodlare eller företag med turismverksamhet sorterar vi på olika kategorier i vårt medlemsregister. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter och meddelar förändringar så att du får rätt information från oss!